منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره‌آفیس ۴.۱.۵ منتشر شد

بنیاد اسناد، پنجمین انتشار جزئی خانواده ۴.۱ لیبره‌آفیس را اعلام کرد.

نسخهٔ ۴.۱.۵ لیبره‌آفیس از این پیوند در دسترس است. برای دسترسی به افزونه‌ها هم از این پیوند استفاده کنید.

فهرست تغییرات هم از پیوند‌های زیر در دسترسند:

https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.1.5/RC1

https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.1.5/RC2

https://wiki.documentfoundation.org/Releases/4.1.5/RC3