منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره‌آفیس ۴.۲.۱ منتشر شد

بنیاد اسناد، انتشار نسخهٔ ۴.۲.۱ لیبره‌آفیس را اعلام کرد.

فهرست تغییرات از این پیوند در دسترس است.