منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره‌آفیس ۶.۳.۴ منتشر شد

در این نسخه ویژگی جدیدی اضافه نشده؛ اما ۱۲۶ باگِ گزارش‌شده برطرف شده‌اند. فهرست کامل اِشکالات رفع‌شده را از این پیوند و این پیوند مطالعه بفرمایید.