منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیبره آفیس 4.2 منتشر شد

نسخهٔ ۴.۲ مجموعه نرم‌افزار اداری لیبره آفیس منتشر شد. در این انتشار بر کارایی، همکاری‌پذیری و بهبود یکپارچگی با ویندوز مایکروسافت تمرکز شده است.

می‌توانید خلاصه‌ای از ویژگی‌های بهبود‌یافتهٔ این نسخه را در این پیوند مطالعه کنید.