منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لیست پستی لاگ را ه اندازی شد

به اطلاع دوستان میرسانیم لیست پستی لاگ (mailing list)  راه اندازی شد . شما عزیزان میتوانید از این لینک به لیست پستی دسترسی داشته باشید .

 قابل ذکر هست که ما برای این منظور از نرم افزار Mailman, the GNU Mailing List Manager  استفاده نموده ایم .برچسب ها : , , ,