منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینوکس برای توان‌یابان (معلولین) قسمت اول

در این نوشته و چند نوشته آینده چند برنامه برای کمک به توان‌یابان برای استفاده آسان‌تر از لینوکس را معرفی میکنم. 

برنامه mousetrap و یا gnome-mousetrap قسمتی از پروژه گنوم است و با استفاده از پردازش تصویر (و با استفاده از سه الگوریتم متفاوت) موس را در لینوکس شبیه‌سازی می‌کند.

برنامه با زبان پایتون و با استفاده از کتابخانه opencv نوشته شده است. هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده و ممکن است برنامه در هنگام اجرا با خطا یا اشکال مواجه شود.

نحوه کار برنامه: بعد از اجرا، برنامه نقطه میان دو چشم را مشخص کرده (بسته به الگوریتم مورد استفاده ممکن است از دست به جای سر استفاده کند) و با حرکت سر موس را حرکت می‌دهد. متاسفانه این برنامه هنوز قابلیت کلیک، دابل کیلک و یا کلیک راست را ندارد و برای کلیک کردن باید از امکانات Assistive Technology توزیع خودتان (گنوم و یا کی‌دی‌ای) استفاده کنید.

\"\"

برای اطلاعات بیشتر به سایت پروژه در گنوم مراجعه کنید.برچسب ها : , , , ,