منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینوکس – کدام کارت شبکه به اینترنت متصل است

در پی سی ها (PC ها)، لپ تاپ ها و سرورها می تواند چندین کارت شبکه از نوع اترنت و وایرلس وجود داشته باشد. هر یک می تواند یک شبکه (سویئچ شبکه) متصل شده باشد. در این مطلب چگونگی پیدا کردن اینکه کدام اینترفیس به اینترنت متصل شده است گفته می شود.

 دستور route

از دستور route می توان فهمید که کدام اینترفیس به اینترنت متصل شده است. در زیر ستون Iface نام کارت شبکه ای نشان داده می شود که به اینترنت متصل است که در همان خط زیر ستون Destination  عبارت default‌ آمده است.

route

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
default     gateway     0.0.0.0     UG  600  0    0 wlp3s0b1
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   600  0    0 wlp3s0b1

همچنین می توانید از قطعه کدهای زیر در غالب یک شل اسکریپت استفاده کنید.

#/bin/bash
host=google.com
host_ip=$(getent ahosts "$host" | head -1 | awk '{print $1}')
ip route get "$host_ip" | grep -Po '(?<=(dev )).*(?= src)'

یا اینکه می توانید از دستور زیر استفاده کنید تا نام اینترفیسی که در خطی که ستون Destination  قرار دارد را پیدا کنید.

route|grep default | awk '{print $8}'

منبعبرچسب ها : , , , , , , , , ,