منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

لینک‌های هفته دوم فروردین نود و چهار


یک پیشنهاد امن: سرویس ایمیل توتانوتا،‌ دارای امکان ارسال به صورت end-to-end.

حلزونی اولام، کاری از استنی‌سواف اولام (از سازندگان بمب‌هیدروژنی و پیشگامان روش مونت‌کارلو).

Cellar door

Scrapy : فریم‌ورکی برای نوشتن خزنده‌ی وب.

کمیک: xkcd: Read Programmer.

Kore: فریم‌ورک وب به زبان سی.

 Random fractal terrain generator با three.js.