منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مانت کردن شاخه سیستم اندروید به صورت قابل نوشتن

گاهی مواقع پیش می‌آید که مجبوریم یک فایل را در شاخه system اندروید ویرایش کنیم، اما از آن جایی که این شاخه به صورت پیشفرض به صورت فقط خواندنی مانت می‌شود امکان پذیر نیست، در این نوشته قصد داریم تا این شاخه را به صورت خواندنی و نوشتی ری‌مانت کنیم، در اینجا به دو روش اشاره خواهد شد که در هر دو روش گوشی باید روت شده باشد

روش اول استفاده از adb :

ابتدا بسته adb را روی لینوکس خود نصب کنید ما برای نصب آن در آرچ‌لینوکس از دستور زیر استفاده می کنیم
yaourt -S adb
سپس در گوشی گزینه توسعه دهندگان را فعال کرده و گوشی را از طریق کابل به سیستم خود متصل کنید و دستورات زیر را اجرانمایید

  • برای شناسایی گوشی خود دستور زیر را در کنسول وارد کنید
adb devices
  • سپس adb را به صورت root اجرا کنید
adb root
  • از گوشی خود دسترسی شل بگیرید
adb shell
  • شاخه system را به صورت خواندنی و نوشتنی ری‌مانت کنید
mount -o remount,rw /system
  • برای بازگرداندن شاخه به حالت اولیه از دستور زیر استفاده فرمایید
mount -o remount,ro /system

روش دوم استفاده از ترمینال گوشی

  • ابتدا دسترسی روت بگیرید
su -
  • شاخه system را به صورت خواندنی و نوشتی ری‌مانت کنید
mount -o remount,rw /system
  • برای بازگرداندن شاخه به حالت اولیه از دستور زیر استفاده فرمایید
mount -o remount,ro /systemبرچسب ها : ,