منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مانیتورینگ پهنای باند به ازای هر فرایند در لینوکس

با استفاده از ابزار NetHogs می توانید پهنای باند را به ازای هر فرایند، مانیتور کنید. فرض کنید که با یک اتصال ssh به یک سرور راه دور یا اینکه در حال مرور صفحات وب از طریق فایرفاکس هستید، یا اینکه برخی از فرایند ها خودشان از پهنای باند شبکه استفاده می کنند و می خواهید پهنای باند هر کدام را بصورت Real Time مشاهده کنید. با نصب NetHogs امکان مانیتور کردن پهنای باند به ازای هر فرایند وجود دارد.

نصب در توزیع های مبتنی بر دبیان و ابونتو

apt-get install nethogs

نصب در توزیع های مبتنی بر Redhat

yum install nethogs

اگر با اجرای دستور بالا، خطای شکل زیر را مشاهده کردید، باید با دستور های زیر مخازن EPEL را فعال کنید.

For CentOS6/EL6

wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

For CentOS6/EL5

wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

ساده ترین حالت اجرای دستور، اجرای تنهای دستور است.

nethogs

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، به ازای هر فرایند مقدار Sent و received نشان داده می شود. بطور مثال، کاربر root یم پنجره فایرفاکس با شناسه 4034 را باز کرده و اینترنت را مرور می کند. یا اینکه در شکل زیر، یک اتصال ssh را نشان می دهد.

syntax های استفاده از nethogs بصورت زیر می باشد.

nethogs

[nethogs [options

nethogs DEVICE_NAME

nethogs [option] DEVICE_NAME

  • با استفاده از سوئیچ d-، زمان تاخیر (Delay) را تغییر می دهیم. بطور مثال برای نمایش خروجی Real Time هر 10 ثانیه یکبار

nethogs -d 10

nethogs eth0 -d 10

nethogs eth0 eth1 -d 10

  • سوئیچ t- : برای tracemode
  • با استفاده از کلید s هنگامی که دستور در حال اجرا شدن است، می توانید خروجی Real Time را بر حسب Sent مرتب کنید. (s یک Shortcut است)
  • با استفاده از کلید r هنگامی که دستور در حال اجرا شدن است، می توانید خروجی Real Time را بر حسب Received مرتب کنید. (r یک Shortcut است)
  • با استفاده از کلید q به محیط خط فرمان باز گردید.برچسب ها : , , , , , , , , ,