منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مایکروسافت، وسیله ای پوشیدنی به نام کلیپ را آزمایش می کند

مایکروسافت، وسیله ای پوشیدنی به نام کلیپ را آزمایش می کند

nikkhah101

مایکروسافت پای خود را با یک دستگاه مبتنی بر کرتانا به نام کلیپ (Clip)، به لوازم شنیدنی باز کرده است. یکی از اعضای نزدیک به این پروژه می گوید این وسیله رقیبی برای Moto Hint است که بیشتر برای خانم های مشغول کاربرد دارد و هم اکنون در مراحل اولیه توسعه است.