منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مایکروسافت اعلام کرد توابع azure ذخیره سازی ابری را رمز گذاری می کنند.

مایکروسافت اعلام کرد توابع azure ذخیره سازی ابری را رمز گذاری می کنند.

fbehzadi 3
در ابتدای لیست معرفیش، توابع azure قرار دارند که سرویسی جدید است و به شما اجازه نوشتن کد در پاسخ به تریگر های مختلف می دهد، مانند یک درخواست HTTP ، یک فایل در حال آپلود در ذخیره ساز azure، و یا یک پیام دریافت شده بر روی گذرگاه خدماتی azure. شما می توانید با زبان های گوناگون کدها را بنویسید: "سی شارپ، پایتون، اف شارپ، جاوا، Node.js ، PHP, batch, bash.برچسب ها :