منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مایکروسافت سایت کمک به بنیاد نرم‌افزار آزاد را به عنوان «سایت قماربازی» شناسایی و مسدود کرد

مایکروسافت سایت کمک به بنیاد نرم‌افزار آزاد را به عنوان یک «سایت قماربازی» دسته‌بندی کرد.
شرکت‌هایی که از برنامهٔ «امنیت شبکه» (به انگلیسی: Network Secutiry) مایکروسافت استفاده می‌کنند، دسترسی به سایت بنیاد نرم‌افزار آزاد را برای آنان توسط این برنامه مسدود می‌شود.

بنیاد نرم‌افزار آزاد طی نامه‌ای به مایکروسافت گوشزد کرد که سایت بنیاد نرم‌افزار آزاد یک سایت قماربازی نیست. همچنین در این نامه گفته شده‌است که از نرم‌افزار غیرآزاد و اختصاصی «امنیت شبکه» مایکروسافت استفاده نشود.

منبع اصلی خبر