منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مثال‌هایی از sed

چندین سال است که در خط فرمان از فرمان‌هایی استفاده می‌شود که مباحثی در زمینه عدم استفاده آن‌ها مطرح است که به شرح ذیل لیست می‌شوند: این دستورات قدیمی شده‌اند. چرا خط فرمان مباحث new shell programming که خود به صورت یک پارادایم مطرح است. فعلاً به همین مباحث بالا بسنده می‌کنیم و به آن‌ها … ادامه خواندن مثال‌هایی از sedبرچسب ها : , , , , ,