منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

محدودیت پهنای باند کاربران با گزینه های متفاوت

مدیریت پهنای باند کاربران از دغدغه های اصلی مدیران شبکه است . در این قسمت یکی از ساده ترین راهکارهای این روش را فرا میگیریم . نوشتار عینا از بخش نشر دانش سیسکو به پارسی که برای آنها به نگارش درآمده است نقل می شود

لینک مطلببرچسب ها :