منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مخفی‌کردن TableSpcae برای کاربران

در طول کارتان شاید به این نیاز پیدا کنید که یکسری از TableSpaceها را از دسترس خارج کنید تا هیچ عملیاتی نتوان روی TableSpace مورد نظر انجام داد(نه میشه دیتا رو ازش خوند نه میشه دیتا روش نوشت پس جداولی که روی اون TableSpace هستند کلاً از کار می‌افتند):

ممکنه تو یه محدوده زمانی خاص نخواین روی این TABLESPACE عملی انجام بشه، مثلاً یکجور EXPORT خاص از دیتابیس می‌خواین بگیرین اونوقت باید آفلاین کنید یا وقتی می‌خواین دیتافایلهای یک TABLESPACE رو REPAIR کنید.

نکته: اگر تراکنشی با جدولی در ارتباط باشه که شما می‌خواهید TABLESPACE اون جدول را آفلاین کنید بلافاصله کل تراکنش ROLLBACK میشه.

SQL> CREATE TABLESPACE TS DATAFILE 'E:A.DBF' SIZE 100M ;
Tablespace created.
SQL> ALTER TABLESPACE TS OFFLINE;
Tablespace altered.
SQL> ALTER TABLESPACE TS ONLINE;
Tablespace altered.