منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت ساده تر اهنگ ها از طریق فیلتر سازی لیست های پخش اسپاتیفای !

مدیریت ساده تر اهنگ ها از طریق فیلتر سازی لیست های پخش اسپاتیفای !

ZOKAEE165

بهترین ویژگی اسپاتیفای لیست های پخش این برنامه می باشد اما اگر تعداد آهنگ های موجود در این لیست ها افزایش یابد ، کاربر دچار مشکل می گردد . خوشبختانه در برنامه های دسکتاپ یک گزینه مخفی برای فیلترسازی لیست های پخش ایجاد شده است .برچسب ها :