منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت شبکه در CentOS 7 – بخش نخست

در مطلب “نام گذاری اینترفیس های شبکه در توزیع های جدید لینوکسی” با چگونگی نامگذاری آشنا شدید. در سلسله مطلب هایی که گفته خواهد شد، به طور خاص به چگونگی مدیریت شبکه در سیستم عامل  CentOS 7 و RHLE 7 خواهم پرداخت.

در تمامی سلسله مطالب شبکه در CentOS 7 برای پیکربندی شبکه  می توانیم از ابزار گرافیکی NetworkManager و ابزارهای خط فرمان nmtui و nmcli استفاده کنیم. همچنین دستورهای دیگری مانند ifconfig, ip نیز استفاده خواهد شد. در توزیع های EHLE 7  و CentOS 7 ابزار NetworkManager به صورت پیش فرض سرویس شبکه بندی را کنترل می کند.

همچون نسخه های پیشین، فایل های مربوط به تنظیمات اینترفیس های شبکه با پیش نام ifcfg آغاز می شدند، در نسخه هفت نیز کاربرد دارند، اما نامگذاری اینترفیس متفاوت است. به طور مثال اینترفیس از نوع اترنت دارای نام ens33 است.

برای آنکه بتوانیم نام و آدرس اختصاص داده شده به اینترفیس های شبکه را مشاهده کنیم می توانیم از دستورهای زیر استفاده کنیم.

ip address

ifconfig

 NetworkManager نام فرایند یا Daemon ای است که ابزار NetworkManager را کنترل می کند و می توانید با دستور زیر از فعال و غیر فعال بودن و وضعیت آن مطلع شوید.

systemctl status NetworkManager.service

centos7_networking_part1_1

از شکل بالا مشخص است که سرویس Active بوده و دارای آدرس 967 در سیسنم است. همچنین نام و محل قرار گیری ابزار (دستور) مربوطه در مسیر زیر قرار دارد

which NetworkManager
usr/sbin/NetworkManager/

ابزارها و دستوراتی که مختص NetworkManager می شوند شامل موارد زیر هستند

  • NetworkManager : که نام سرویس (فرایند پس زمینه یا Daemon) مربوطه است.
  • nmtui : که مخفف network managet text user interface بوده و به تنظیم کردن اینترفیس ها کمک می کند.
  • nmcli : که مخفف network manager command line interface بوده و به تنظیم کردن اینترفیس ها کمک می کند.
  • control center : در میزکار گنوم می توان از طریق Control Center و انتخاب Network شبکه را تنظیم کرد. می توانید توسط دستور gnome-control-center به پنجره گرافیکی Control Center دسترسی یافت.
  • nm-connection-editor : برخی از وظایف مربوط به شبکه بندی را انجام می دهد.

 در صورتی که NetworkManager  نصب نباشد از دستور زیر برای نصب آن استفاده کنید.

yum install NetworkManager

NetworkManagerتوسط کاربر root کنترل می شود و زمانی که سستم در حال بوت شدن است، سرویس یا فرایند پس زمینه NetworkManager به صورت خودکار فعال خواهد شد. دستور زیر نشان می دهد که سرویس NetworkManager برای فعال شدن در زمان بوت، تنظیم شده است.

systemctl is-enabled NetworkManager.service

enabled

در صورتی که می خواهید سرویس یا فرایند NetworkManager را فعال (Active یا Start) کنید از دستور زیر استفاده کنید.

systemctl start NetworkManager.service

و در صورتی که بخواهید سرویس را برای فعال شدن خودکار در زمان بوت تنظیم کنید، از دستور زیر برای این منظور استفاده نمایید.

systemctl enable NetworkManager.service

چگونه ایتنرفیس های شبکه را تنظیم کنیم؟

می خواهیم آدرس های اینترفیس  و نوع آدرس دهی، یعنی استاتیک بودن یا گرفتن آدرس از DHCP را تعیین کنیم و همچنین آدرس های DNS و Gateway را نیز مشخص کنیم. ابزار گرافیکی NetworkManager در میزکار گنوم و دستورهای nmtui و nmcli امکان تنظیمات شبکه را به ازای هر اینتفرفیس و یا به صورت تنظیمات سراسری را در اختیار ما قرار می دهد. شکل زیر محیط دستور nmtui را نشان می دهد.

centos7_networking_part1_2

همچنین می توانید به NetworkManager از سمت راست پتل بالایی میزکار گنوم در توزیع CentOS7/RHLE7 دسترسی پیدا کنید.

centos7_networking_part1_3

همچنین مطابق شکل زیر می توان پنجره Control Center و انتخاب Network دسترسی پیدا کرد.

centos7_networking_part1_5

 در مطالب بعدی به بررسی ابزارهای گرافیکی و کنسولی مرتبط با NetworkManager و تنظیمات شبکه خواهم پرداخت.

پس از تنطیمات شبکه توسط هر یک از ابزارهای فوق تنظیماتی را برای شبکه انجام دهید، لازم است تا با دستور زیر، سرویس network را Restart کنید.

systemctl restart network.service

centos7_networking_part1_4

همانطور که از شکل بالا می بینید، فایل etc/init.d/network/، فایلی است که همچنان مانند نسخه های پیشین RHLE/CentOS سرویس network را کنترل می کند، پس شما می توانید همچنان از دستور زیر نیز برای Restart کردن سرویس network استفاده کنید.

service network restart

یا

etc/init.d/network restart/برچسب ها : , , , , , ,