منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت گروه ها در لینوکس

یکی دیگر از وظایف هر مدیر ایجاد و مدیریت گروه ها و مجوزهای آن گروه، افزودن کاربران به و حذف از گروه هاست. در این پست چگونگی ایجاد و مدیریت گروه و همچنین عضو کردن کاربران درر یک گروه را نشان می دهیم.5 دستور زیر برای مدیریت و کار با گروه ها استفاده می شوند. می توانید راهنمای هر کدام را با دستور man بخوانید.برای ایجاد یک گروه از دستور groupadd، برای حذف یک گروه از دستور groupdel، برای تغییر گروه از دستور groupmod، مدیریت اعضا از groupmem و برای نشان دادن گروهایی که یک کاربر عضو آنهاست از دستور groups استفاده می شود.

\"\"

ایجاد گروه

دستور groupadd از اطلاعات ورودی و اطلاعات پیشفرض سیستم برای ایجاد گروه استفاده می کند. شکل کلی آن بصورت زیر است.

groupadd [-g GID [-o]] [-f] [-K KEY=VALUE] GROUP_NAME

هر گروه دارای یک شناسه منحصر به فرد است که Group ID یا GID می نامند. در دستور بالا سوئیچ g- برای تعیین شناسه دلخواه بکار می رود. در صورتی که شناسه ای تعیین نکیند (از سوئیچ g- استفاده نکنید) خود سیستم یک شناسه اختصاص می دهد. سیستم از پارامتر های MIN_GID و MAX_GID از فایل login.defs استفاده می کند.

less /etc/login.defs

گروه هایی که ایجاد می شوند در فایل etc/group/ قرار می گیرند.ساده ترین شکل استفاده از دستور بصورت زیر است.

groupadd GROUP_NAME

\"\"

اگر دوباره از دستور بالا برای ایجاد گروه استفاده کنیم، یکی به مقدار قبلی یعنی 500 اضافه شده و GID=501 خواهد شد.ولی مانند مثال زیر می توانیم با استفاده از سوئیچ g- می توانیم GID دلخواهمان را به گروه بدهیم.

groupadd -g GID_NUMBER GROUP_NAME

\"\"

نمایش گروه های عضو

از دستور groups برای نمایش اینکه یک کاربر عضو چه گروه هایی است استفاده می شود..با فرمت زیر می توانید تمامی گروه های کاربر root را نشان دهید.

groups USER_NAME

group root

root : root bin daemon sys adm disk wheel

اگر نامی را تعیین نکنید بصورت پیشفرض اطلاعات کاربر فعلی (کاربری که Login کرده) را نشان می دهد.

حذف گروه

از دستور groupdel برای حذف یک گروه استفاده می شود. با اجرای دستور groupadd یک خط به فایل etc/group/ اضافه می شود و با اجرای دستور groupdel یم خط از آن مطابق با نام گروه پاک می شود.تنها شکل استفاده از دستور بصورتزیر است(یعنی سوئیچی ندارد).

groupdel GROUP_NAME

groupdel group1

groupdel group2

تغییر اطلاعات گروه

از دستور groupmod به همراه سوئیچ g- برای تغییر شناسه یک گروه استفاده می شود. شکل کلی آن بصورت زیر است.

groupmod -g NEW_GID GROUP_NAME

groupmod -g 501 group2

افزودن کاربر به گروه

ابتدا یک گروه به نام newusers با شناسه 600 ایجاد می کنیم. سپس از دستور useradd یک کاربر جدید ایجاد می کنیم و گروه اصلی آنرا با سوئیچ g- همان newusers تعیین می کنیم. همچنین از قبل کاربر user1 وجود دارد پس با دستور usermod آنرا به گروه newusers با سوئیچ G- اضافه می کنیم.

groupadd -g 600 newusers

useradd -g 600 user2

usermod -G 600 user1

لینک های مرتبطبرچسب ها : , , , , ,