منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مرا نژاد پرست میخوانند . . .

به نام یزدان پاک مرا به نژاد پرستی متهم میکنند با این که سالیان سال است میلیون ها نفرشان در کشورم هستند . در کشورتان جنگ شد به شما پناه دادیم کار دادیم اما . . . زمانی که در یک کشور جنگ میشود کشور همسایه به رسم جوان مردی به زنان و کودکان کشور...

Continue Reading

نوشته مرا نژاد پرست میخوانند . . . اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : ,