منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مرجع برنامه‌های جایگزین برای ویندوز

اکثر کاربران ویندوز فکر می‌کنند که برنامه‌های لینوکس محدود هست و یا برنامه‌های جایگزین خوبی برای برنامه‌های خود ندارند. باید بگم در اشتباه هستند. حتی تعداد برنامه‌های لینوکس از ویندوز بیشتر هستند.

البته واقعا کیفیت بعضی از برنامه‌ها که با توجه به تجاری بودن آن‌ها از برنامه‌های لینوکس بیشتر است، ولی برنامه‌های لینوکس برای خود حرفی برای گفتن دارند.

سایت osalt مرجعی است برای پیدا کردن این گونه برنامه‌ها. شما می‌توانید جایگزین برای برنامه‌های خود پیدا کنید. برنامه‌های کرک شده، برنامه‌هایی که بدون اجازه صاحب آن، متاسفانه در جامعهٔ ما و حتی در جهان توزیع شده و ما به طور غیرقانونی از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+