منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مزایای اکانت شرکت ردهت

ارزش اشتراک رد هَت

اشتراک کمپانی رد هَت هر چیزی که شما برای استفاده از فناوری های تولید شده برای محیط‌های پیشرفته و سازمانی نیاز دارید، از جمله پشتیبانی از نرم‌افزارهای Open Source ، پشتیبانی از محصولات رد هَت و هر آنچه راجع به افزایش امنیت نرم افزارهای خود در مدت اشتراک خود نیاز دارید، در اختیارتان قرار می‌دهد.

 

پایداری همان نوآوری است

شما نیاز به پایداری برای حفط و نگهداری از کاربران خود دارید. انعطاف‌پذیری و نوآوری در متن‌باز را با اکانت رد هَت بدست آورید، نوآوری‌ای که با کیفیت و عملکرد ثابت شده در سطح سازمانی تقویت شده است، با اکانت رد هَت از محدودیت ها رها شوید.

مزایای اشتراک رد هَت

ادامه مطلببرچسب ها :