منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مشاهده وضعیت CPU و میزان استفاده از حافظه

اگر شما با دستور top آشنا نمی باشد و نیاز به مشاهده وضعیت CPU و میزان استفاده از RAM بر روی سیستم خود دارید ممکن است که بخواهید آن را بررسی و چک کنید.