منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مشکل به روزرسانی راسپبین

یه مشکل داشتم با راسپبینم: وقتی که دستور

sudo apt-get update

رو وارد می‌کردم این خطا رو می‌داد:

W: GPG error: http://archive.raspberrypi.org wheezy Release: The following signatures were invalid: BADSIG 82B129927FA3303E Raspberry Pi Archive Signing Key

راه حل این مشکل رو بعد از کمی گشتن از اینجا پیدا کردم. البته من اون راه حل رو کمی خلاصه کردم. کافیه این دستورا رو تو ترمینال وارد کنیم:

sudo apt-get clean
cd /var/lib/apt
sudo mv lists lists.old
sudo mkdir -p lists/partial
sudo apt-get clean
sudo apt-get update

و تمام.برچسب ها :