منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مصاحبه با خانم وینفرد میتچل بیکر مدیر شرکت موزیلا

در بازار رقابتی، در کارها و ایده‌های نویی که در بین شرکت‌های رایانه‌ای وجود دارد همیشه افت‌وخیز بسیار جالبی وجود دارد.