منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مصرف برق بالا توسط اوبونتوی 11/04

طی گزارش اعلام شده توسط Phoronix، باگی در نسخه‌ 11/04 اوبونتو وجود دارد که مصرف برق توسط آن بیش از حد بالا است.