منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مطالعه ی جدید- Chrome امن ترین مرورگر است

طبق یک ارزیابی که کاهش بهره وری، تشخیص لینک های مخرب، و ویژگی های دیگر امنیتی را میان Chrome، Internet Explorer، و Firefox مقایسه می کند، Google Chrome نسبت به بقیه ی مرورگرها تدابیر امنیتی بیشتری در برابر حمله های online در نظر گرفته است.