منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی ابزارهای ساخت موسیقی پیشرفته برای لینوکس

آیا شما یک نوازنده هستید؟ آیا تاکنون در مورد ساخت موسیقی خودتان اندیشیده اید؟
ابزارهای نرم افزاری آزاد پیشرفته ای برای لینوکس وجود دارد که ای فرآیند را ساده تر می سازد که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود: