منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی مدیریت بسته ی گرافیکی Yumex-dnf

Package

با انتشار فدورا ۲۲ مدیر بسته ی yum جای خود را به dnf داد و فدورا ۲۲ به صورت پیش فرض از مدیر بسته ی dnf استفاده می کند.این مدیر بسته مانند yum نیز خط فرمانی می باشد.اما همچون yum که رابط گرافیکی yumex برای آن وجود دارد ،برای dnf نیز ابزار گرافیکی yumex-dnf وجود دارد.

برای نصب رابط گرافیکی dnf کافیست تا بسته ی زیر را نصب کنید :

 

# dnf install yumex-dnf

 

کار کردن با yumex-dnf به همان سادگی yumex می باشد که در پایین تصاویری از آن را مشاهده می کنید :

yumex-dnf

yumex-dnf

3-yumex-dnf-fedorafans.com

 

 

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,