منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معرفی یک زیست ربات جدید

معرفی یک زیست ربات جدید

Behzadi 44

استفاده از ربات ها در بافت زنده (برای مثال در بدن انسان) مزایای بسیار زیادی دارد. اگر اجزای تشکیل دهندۀ این ربات ها از خود بدن باشند، شاهد عملکرد بهتر این ربات ها خواهیم بود. همچنین برای تامین انرژی خود نیاز به باتری و نیروی خارجی نخواهند داشت. محققان سلول های ماهیچه ای را به گونه ای تغییر داده اند که می توانند در پاسخ به محرک های نوری حرکت کنند. این سلول ها ناهیتاً می توانند منجر به ساخت ربات زیستی شده و برای کاربردهای محیطی یا سلامتی مورد استفاده واقع شوند.برچسب ها :