منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معماری‌های بانک اطلاعاتی اوراکل در سطح سرویس دهنده

بانک‌اطلاعاتی اوراکل دو معماری در سمت سرویس دهنده برای پردازش درخواست‌های کاربران ارائه می‌دهد:

  • معماری Dedicated Server: زمانی از این معماری استفاده می کنیم که تعداد تراکنش‌های بانک اطلاعاتی کم ولی حجم تراکنش‌ها بالا است.
  • معماری Shared Server: زمانی از این معماری استفاده می‌کنیم که تعداد تراکنش‌ها بالا ولی حجم تراکنش‌ها پایین است. در حالت‌هایی ممکن است که بخواهیم بعد از نصب اوراکل معماری اوراکل را به حالت Shared Server تغیر دهیم، برای اینکار کافیست از دستور زیر استفاده کنیم.
ALTER SYSTEM SHARED_SERVER=80;

در این حالت 80 فرایند به طور همزمان اقدام به پاسخگویی نیاز کاربران می کنند. حال اگر بخواهیم معماری را به حالت Dedicated Server تغیر دهیم میتوانیم از دستور ذیل استفاده نماییم.

ALTER SYSTEM SHARED_SERVER=0;