منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

معنی واقعی سرعت 1mb اینترنت مخابرات

اینترنت 1mb مخابرات... وای... من نمیتونم این سرعت رو تحمل کنم... هارد کامپیوتر من به سرعت این اینترنت نمیرسه... کمک...حرومشون باشه.