منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مقاله در مورد اسکالا برای مجله سلام دنیا

اینکه شماره صفر ماهنامه سلام دنیا منتشر شده است خبر جدیدی نیست.

تصمیم گرفتیم مقاله‌ای در خصوص اسکالا برای یکی ازشماره‌های ویژه این ماهنامه تهیه کنیم. این کار به صورت تیمی و توسط اعضای گروه کاربران ایرانی اسکالا انجام خواهد شد و هر کسی که تجریه یا مهارتی در این خصوص داشته باشد می‌تواند این مقاله را از دانش خود بهره مند کند.

یک مخزن در گیت‌هاب  برای کار بر روی این مقالات ایجاد شده است و به زودی محتوی اولیه درون آن نیز کامل می‌شود.برچسب ها : , ,