منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مقاله نحوه برپاسازی لاگ (گروه کاربران گنو/لینوکس)- زبان اصلی

در این مقاله به بررسی و ساختار لاگ پرداخته و نحوه برپاسازی آن را به تصویر کشیده است

گروه کاربران لینوکس یا لاگ یک سازمان خصوصی، اغلب غیرانتفاعی  است که برای اهداف پشتیبانی و یا آموزش کاربران لینوکس بخصوص کاربران تازه‌کار لینوکس تشکیل می‌شود. این عبارت اغلب به گروهی محلی گفته می‌شود که به صورت فیزیکی دور هم جمع می‌شوند هر چند گاهی به گروه کاربرانی که در محدوده جغرافیایی وسیع پراکنده شده‌اند و به صورت برخط با هم تعامل دارند نیز گفته می‌شود.

اهداف لاگ‌ها بنا به نیازهای اعضا و محل لاگ تغییر می‌کنند. هیچ برنامه راهبردی یا برنامه‌ریزی خاصی برای آن وجود ندارد. در لاگ‌ها بوروکراسی و مدیریت مرکزی وجود ندارد. هر چند اهداف ممکن و مشخصه یک لاگ شامل موارد زیر است:

  • مدافعه و وکالت
  • آموزش
  • پشتیبانی
  • اجتماعی‌شدن

اما اهداف هر لاگ شامل علاوه بر اهداف فوق شامل اهداف خاص لاگ بر حسب نیاز اعضایش است.

 


A Linux User Group or Linux Users' Group (LUG) or GNU/Linux User Group (GLUG) is a private, generally non-profit or not-for-profit organization that provides support and/or education for Linux users, particularly for inexperienced users. The term commonly refers to local groups that meet in person, but is also used to refer to online support groups that may have members spread over a very wide area and which do not organize, or which are not based around, physical meetings. Many LUGs encompass FreeBSD and other free Unix-based operating systems.

 


Linux Kullanıcıları Öbeği, (İngilizcesi:Linux User Group( lug)) genelde kar amacı olmayan ve deneyimsiz kullanıcılara Linux hakkında destek ve eğitim sağlayan topluluklara verilen addır.

 

 

مشاهده و دانلود مقاله

 برچسب ها : , , , , , , , ,