منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مقایسه امنیت نرم افزار های پیام رسان


همه ما همه روزه از نرم افزار های پیام رسان استفاده میکنیم (البته به جز من!). اما تا کنون به امنیت نرم افزار های مورد استفاده توجه کرده اید؟ لینک زیر مقایسه گوشه ای از ابزار های پر استفاده افراد را نشان میدهد. همواره به یاد داشته باشید که حتی به یک خط کد هم اطمینان نکنید.

در صورت بسته بودن لینک میتوانید از سایت TorPich استفاده نماییدبرچسب ها : ,