منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

من بروی جنتو از گنوم استفاده می کنم

میزکارها به تعداد کاربرها متنوعند و جنتو همه اش درباره انتخاب هاست. من از میزکار گنوم استفاده می کنم، پس بی هیچ حرف دیگری ابتدا برویم به سراغ نصب گنوم.

اگر دوست دارید یک نسخه زیبا از گنوم را که به برندینگ معروف است و توسط گسترش دهندگان جنتو تغییرات زیبائی در آن داده شده است را نصب نمایید، قبل از شروع، دستور زیر را وارد نمایید:


# echo "gnome-base/gnome-session branding" >> /etc/portage/package.use


البته حتما خاطرتان هم هست که پیشتر در تعریف پرچم های USE پرچم های مربوط به گنوم  مانند gnome و gtk را هم استفاده نموده ایم و همینطور genkernel زحمت تغییرات لازم برای نصب گنوم بروی سیستم را پیشتر کشیده.

پس بیایید برویم آنرا نصب کنیم! حدث می زنید برای نصب آن باید چکار کنیم؟ بله:


# emerge gnome


که البته نسخه سبک تری از آن هم با دستور زیر نصب می شود:


# emerge gnome-light


که البته اگر دقیقا نمی دانید در حال انجام چه کاری هستید بهتر است از همان نسخه استاندارد استفاده بفرمایید که هم سریعتر و هم راحتتر و هم به صرفه تر است به جهت هزینه های اینترنت در ایران :)

خاطرتان هست که در اول کار جزء چیزهائی که برای شروع گفتم نیاز داریم، چند جلد کتاب هم بود؟ اکنون نوبت استفاده از آنهاست! بروید و یک چائی خوش طعم دم نمایید و سر فرصت به خواندن آن کتاب ها بپردازید و تا تمام نشده اند هم به فکر سیستم نباشید! خودش کار خودش را بلد است :)
به هر حال بعد از یکی دو روز!!! کار با موفقیت به پایان می رسد. اکنون زحمت دستورات زیر را بکشید:


# env-update && source /etc/profile
# /etc/init.d/dbus start
# rc-update add dbus default
~# getent group plugdev
~# gpasswd -a yourUserName plugdev
$ echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc
$ sed -i \'1i\\export XDG_MENU_PREFIX=gnome-\' ~/.xinitrc
$ startx


اگر همه چیز خوب پیش رفته باشد، شما اکنون باید محیط گرافیکی گنوم را مشاهده نمایید :)

یک کنسول یا ترمینال راه بیاندازید و ادامه بدهید:


# rc-update add xdm default


فایل موجود در آدرس:


/etc/conf.d/xdm


راهم با یک نرم افزار ویرایش مانند Nano باز نمایید ( از کاربر ریشه ) و در آن اضافه نمایید:


DISPLAYMANAGER="gdm"


اکنون اگر سیستم را مجددا Restart بفرمایید، مشاهده خواهید نمود که پرامپت گنوم از شما درباره نام کاربر و پسورد وی خواهد پرسید.

باور کنید این، آن محیط کار سخت سخته بود. KDE با چهار دستور نصب می شود! اگر به آن علاقمند بودید و صفحه مختصر موجود در مستندات جنتو درباره نصب KDE کمک ننمود (که البته بیسار بسیار زیاده گوئی هم مثل همیشه نموده!)، بفرمایید تا نصب آنرا هم تبدیل به یک پست نمایم.
من که همان ابتدا گفتم جنتو بسیار ساده است :)