منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مهمترین رویداد IT ایران در سال ۹۳ را انتخاب کنید

از دیروز یک نظرسنجی برای انتخاب مهمترین رویداد صنعت اینترنت و فناوری اطلاعات ایران در سال گذشته آغاز شده است که مسابقات بین المللی برنامه نویسی بیان هم یکی از گزینه های 5 گانه این نظر سنجی است.

در حال حاضر مسابقات بیان دومین رویداد مهم از نظر کاربران ایرانی تا این لحظه بوده است. برای شرکت در این نظر سنجی می توانید به صفحه این نظر سنجی مراجعه نمایید.

(شرکت در نظر سنجی مهمترین رویداد IT ایران در سال ۹۳ )