منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

موضوعات سومین جلسه آموزش مقدماتی میکروتیک

چند نکته برای کار با winbox
اختصاص نشانی IP به ether های میکروتیک
تنظیم میکروتیک به عنوان DHCP Client
ایجاد یک Route ساده برای میکروتیک
میکروتیک به عنوان Dhcp server
تنظیمات Nat سادهبرچسب ها :