منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

موضوعات پیشنهادی شما برای اخبار شش ماه گذشته دنیای لینوکس در جشن انتشار ابونتو ۱۵.۰۴

همونطور که گفتم روز پنجشنبه همایش جشن انتشار اوبونتو ۱۵.۰۴ است و من هم توش اخبار دنیای لینوکس در شش ماه گذشته رو می گم. به نظر شما چیزی هست که نباید این وسط فراموش بشه؟برچسب ها : ,