منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

میزکار های تودرتو در ویندوز 10

میزکار های تودرتو در ویندوز 10

Nikkhah147

مایکروسافت فاش کرده است که آخرین نسخه اینسایدر ویندوز 10 دارای قابلیت مجازی سازی های تودرتو است که به شما اجازه می دهد تا یک ماشین مجازی را در داخل ماشین مجازی دیگر راه اندازی کنید.برچسب ها :