منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

میز مطالعه‌ی من در هنگام فورترن خواندن

امروز می‌خوام یه عکس براتون بذارم تا سندی باشه برای آیندگان! که فورترن خوندن کار ساده‌ای نیست ;)


توضیح عکس: میز مطالعه‌ی من ساعت تقریبن ۳:۳۰ صبح