منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

میکروتیک رایگان !

دوستانی که تمایل به استفاده از میکروتیک دارند و در عمل میکروتیکی در اختیار ندارند یا مایل به بررسی عملکرد های wirelss  و نظایر آن هستند میتوانند از دو نشانی زیر استفاد کنند .

    demo.mt.lv        :   Rb433

demo2.mt.lv      : RB 433AUH

برای دو میکروتیک فوق user=admin  و مقابل password را خالی بگذارید .

توجه داشته باشید که این نام های کاربری برای تست می باشد و برخی گزینه ها غیر فعال است .

میتوانید نشانی های url  را مستقیما در Winbox  وارد کنید .

این دو نشانی برای اولین بار توسط این وبسایت معرفی می شوند .برچسب ها :