منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ناجی لینوکس در راه است

جامعه کاربران متن باز‌، بخصوص جامعه لینوکسی‌ها این روزها روی یک موضوع تمرکز کرده‌اند: رابط‌های کاربری جدید از جمله یونیتی و گنوم شل‌، در حالی که به نظر می‌رسد تمرکز این جامعه باید از این موضوع برداشته شود و صرف موضوع دیگری همچون اکوسیستم نرم‌افزاری و نرم‌افزار سرویسی (SaaS) باشد.