منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ناسا ۵ میلیون دلار برای سامانه ردیابی شهاب‌سنگ اطلس هزینه می‌کند

بعد از برخورد شهاب‌سنگ به یکی از شهرهای روسیه، ناسا ۵ میلیون دلار را برای ساخت سامانه ردیابی شهاب‌سنگ اطلس را تایید کرد.
جان تانری می‌گوید: «این یک تحقیق بسیار جالب برای ستاره‌شناس‌هایی است که قابلیت دیدن شهاب‌سنگ‌ها را یک یا دو روز قبل از برخورد دارند، اما آن‌ها نمی‌توانند کل آسمان را تحت نظر قرار دهند…»

منبع اصلی خبر