منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نامگذاری دیسک ها در FreeBSD 8

ساختار سیستم فایل در توزیع های BSD مانند FreeBSD همانند دیگر سیستم عامل های یونیکسی، ساختاری تک درختی با ریشه root (دایرکتوری /) است. هدف از این مطلب آشنایی شما با چگونگی نامگذاری دیسک ها در FreeBSD و پارتیشن بندی آنها توسط دستور (ابزار) sysinstall در FreeBSD 8 به قبل است.هر پارتیشن در FreeBSD می تواند سیستم فالیلی مجزا از بقیه پارتیشن ها را داشته باشد.

به طور مثال اولین پارتیشن دارای سیستم فایل UFS و دومین پارتیشن دارای سیستم فایل swap باشد. در FreeBSB پارتیشن a برای دایرکتوری / یا root file system و دایرکتوری b برای سیستم فایل swap است. به طور مثال دیسکی به حجم ۲۰ مگابایت را برای نصب انتخاب کریدم که به صورت ada نامگذاری شده است. اولین پارتیشن آن یعنی ad10s1a بر روی دایرکتوری root یا / متصل شده است.

دیسک های IDE و SATA در FreeBSD به صورت adX نامگذاری می شوند. به طور مثال ad1 یعتی اولین دیسک متصل به سیستم است. یا ad4 یعنی چهارمین دیسک متصل به سیستم. شکل زیر دیسک ها و پارتیشن های سیستمی با FreeBSD 8 را که دو دیسک به نام های ad0 و ad1 دارد را نشان می دهد.

* ls -l /dev/ad

FreeBSD_disk_naming1

همانطور که در شکل بالا می بینید، دیسک اول یعنی ad0 دارای یک اسلاید ad0s1 و چهار پارتیشن ad0s1a, ad0s1b, ad0s1d و ad0s1e است. همانطور که گفته شد پارتیشن a مختص به دایرکتوری / و پارتیشن b نیز مختص به سیستم فایل swap است. همچنین پارتیشن c اشاره به کل دیسک دارد و بقیه پارنیش ها نیز به هر اندازه ای را فقط می توان از d تا h نامگذاری کرد. (به طور کلی از a تا h)

اما چرا فقط یک اسلایس وجود دارد؟ به این دلیل که در زمان فرمت و پارتیشن بندی دیسک،بر روی کل دیسک یا Entire of Disk تنها یک اسلاید ایجاد کرده ایم. اولین گام فرمت بندی دیسک های خام ایجاد اسلایس بر روی آنها است که از منوی دستور sysinstall توسط انتخاب زیر منوی configure->fdisk انجام می شود. به عنوان مثالی دیگر، ad1s1d یعنی دیسک دوم (ad1) و اسلاید اول (ad1s1) و پارتیشن چهارم (d) است.

به طور کلی گام های زیر را با دستور sysinstall برای فرمت و پارتیشن بندی دیسک در FreeBSD 8 به قبل انجام می دهیم.

  • اجرای دستور با مجوز کار root
  •  انتخاب منوی Configure و سپس انتخاب منوی fdisk (مخفف Format Disk) و سپس انتخاب دیسک و فرمت کردن آن به منظور ایجاد اسلایس بر روی آن است.
  • خارج شدن از محیط  fdisk و انتخاب منوی Label به منظور ایجاد پارتیشن ها و متصل کردن أنها به یک دیارکتوری.

شکل زیر ساختار یک دیسک با دو اسلایس را نشان می دهد. همانطور که گفته شده اول اسلایس را ایجاد می کنیم و سپس بر روی آن پارتیشن ها را ایجاد می کنیم. پارتیشن a مربوط به دایرکتوری / است و پارتیشن b مربوط به سیستم فایل swap است. همچنین پارتیشن c اشاره به کل دیسک (یک اسلایس) دارد.

disk-layout

 برچسب ها : , , , ,