منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نام‌گذاری موجودیت‌های بانک‌اطلاعاتی

جهت نام‌گذاری جداول، دید‌ها، فیلد‌ها، مخزن‌ها و ... باید به موارد زیر دقت فرمائید:

نکته: پیروی از موارد اجباری نیست اما بدلیل استفاده اکثر کاربران از این قواعد، بهتر است از این استاندارد‌ها تابعیت کنید.

 • در نام‌گذاری دقت فرمائید تا نامی واضح برای موجودیت (جداول، دید‌ها، فیلد‌ها، مخزن‌ها و ...) انتخاب کنید.
 • از وارد‌نمودن فاصله در نام موجودیت‌ها جداً خودداری کنید.
 • به جای فاصله از (_) استفاده کنید.
 • برای نامگذاری از حروف الفبا و اعداد استفاده کنید.
 • هیچ‌گاه نام مورد نظر را با عدد شروع نکنید.
 • زمانی که مشغول نامگذاری هستید، CAPS LOCK خود را روشن نمایید.
 • حداکثر طول نام 30 کاراکتر باشد.
 • از کلمات رزرو شده استفاده نکنید.

نکته: در مورد این کلمات در فصل‌های آینده بحث خواهیم کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع مثال‌هایی در همین قسمت ارائه می‌کنیم.

چند نمونه از کلمات رزرو شده عبارتند از:

 • SELECT
 • TABLE
 • USER
 • VIEW
 • UPDATE
 • INSERT
 • و..

جهت نام‌گذاری کلید‌داخلی و خارجی از فرمول زیر استفاده کنید:

نام جدول ID_

جهت روشن‌تر شدن موضوع فرض می‌کنیم دو جدول به نام‌های T1 و T2 وجود‌ دارد. جدول T1 دارای یک کلید خارجی از جدول T2 است. در این صورت می‌بایست نام‌گذاری‌ها به شکل زیر باشند.

 • کلید داخلی جدول T1: ID_T1
 • کلید داخلی جدول T2: ID_T2
 • کلید خارجی جدول T1: ID_T2