منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه انجام تنظیمات Automatic Update بر روی Ununtu Server

بروز رسانی اتوماتیک در سرورهای اوبونتو شامل بروز رسانی های Package, security , all update هستند که این کار اصطلاحا
بروز رسانی
Unattended نامیده می شود. برای این
کار باید پکیج
unattended-upgrades  را روی سرور خود نصب کنید.


$ sudo apt-get install unattended-upgrades

انجام تنظیمات:


برای تنظیم unattended-upgrades‌ باید
تغییراتی در فایل
/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades  اعمال کنید. این کار به
شما این امکان را می دهد که نوع
update هایی را که نیاز دارید بصورت اتوماتیک دانلود و نصب شوند را
انتخاب کنید. معمولا بصورت پیش فرض فقط بروز رسانی های
security‌ فعال هستند.


$ sudo vi /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

سپس تغییرات مورد نیاز را در این قسمت اعمال کنید:


// Automatically upgrade packages from these (origin:archive)
pairs

Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {

“${distro_id}:${distro_codename}-security”;

//     
“${distro_id}:${distro_codename}-updates”;

//     
“${distro_id}:${distro_codename}-proposed”;

//     
“${distro_id}:${distro_codename}-backports”;

};

 

اگر میخواهید بجز security بقیه بروز رسانی ها را
هم داشته باشید کافیست کامنت (//) ابتدای هر خط را حذف کنید.

در همین فایل قسمت دیگری
برای تنظیمات وجود دارد که پکیج هایی که می خواهیم بصورت اتوماتیک بروز رسانی
نشوند در آن قرار می گیرند. اگر نرم افزار یا سرویسی دارید که با نسخه خاصی از
پکیج یا
library خاصی کار می کند، کافیست آن را در Blacklist قرار دهید. بطور مثال:


// List of packages to not update

Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {

//      “vim”;

//      “libc6”;

//      “libc6-dev”;

//      “libc6-i686”;

};

برای فعال شدن automatic update باید فایل /etc/apt/apt.conf.d/10periodic را ویرایش کنید و option های خاص خود را در آن انجام دهید:


$ sudo vi /etc/apt/apt.conf.d/10periodic

 


APT::Periodic::Update-Package-Lists “1”;

APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages “1”;

APT::Periodic::AutocleanInterval “7”;

APT::Periodic::Unattended-Upgrade “1”;


تنظیمات بالا بطور مثال هر روز لیست پکیج ها، دانلود و نصب پکیج ها را
به روز نموده و انجام می دهدو آرشیو دانلود را هفته ای یک بار پاک می کند. برای کنسل
کردن بروز رسانی ها کافیست مقدار
0 را بجای 1 تنظیم کنید.


نتایج وقایعی که unattended-upgrade انجام می دهد در log file زیر ثبت می شوند:


/var/log/unattended-upgradesبرچسب ها :