منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه بک‌آپ گیری با RMAN به صورت TimeBase

برای بک‌آپ گیری با RMAN ابتدا باید محل ذخیره‌سازی پیش‌فرض فایل‌های بک‌آپ رو مشخص کنیم.

مرحله اول

دایرکتوری مورد نظر رو ایجاد می‌کنیم:

C:UsersMahdi>md F:appBackup

C:UsersMahdi>dir F:app
Volume in drive F has no label.
Volume Serial Number is 76E1-CF78

Directory of F:app

09/18/2014 01:31 AM <DIR> .
09/18/2014 01:31 AM <DIR> ..
09/14/2014 08:19 PM <DIR> Backup
09/12/2014 06:41 AM <DIR> Mahdi
0 File(s) 0 bytes
4 Dir(s) 304,982,249,472 bytes free

ادامه مطلب