منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه نصب و فعال‌کردن مخزن EPEL در RHEL/CentOS/Oracle Linux

EPEL ( سرنام عبارت Extra Packages for Enterprise Linux=بسته‌های اضافی برای انترپرایز لینوکس) یه repo  است که توسط پروژه‌ی فدورا توسعه داده شده تا از وجود بسته‌های مستقل باکیفیت برای کاربران انترپرازها، نظیر کسانی که از RHEL, Cent OS, Oracle Linux  و  Scientific Linuxاستفاده می‌‌کنند، وجود داشته باشد. این‌ها همگی انترپرایزهای لینوکسی پرکاربردی هستند که با بسته‌هایی پیش‌فرض، کاملاً بررسی‌شده و به طور رسمی تطبیق داده شده و عرضه می‌شوند، به همین خاطر در نر‌م‌افزارهای نصب‌شده بر روی آن‌ها، باگ‌های کمتری یافت می‌شود. اما مواردی هم وجود دارد که در آن‌ها یک نرم‌افزار مستقل پر کاربرد جزو فهرست رسمی آن انترپرایز نیست. به عنوان مثال نرم‌افزار Puppet=پاپت، ابزار پیکربندی فوق‌العاده‌ای است که در repo رسمی قرار ندارد. راه‌حل مشکل ذکر شده، فعال‌کردن رپوی EPEL بر روی باکس انترپرایز لینوکس است.

ادامه مطلببرچسب ها :