منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نحوه همکاری در پروژه برگردان جنتو

پرسش های دوستان درباره نحوه همکاری در پروژه برگردان جنتو معمولا در این بلاگ بی پاسخ می مانند! علت بسیار ساده است: جنتو است و قدرت مستندات مفصل و کاملش! 

طبیعتا اگر دوستی مایل به همکاری در برگردان جنتو است٬ به این معنی است که به زبان انگلیسی مسلط است و البته جنتوکار. به این دو مشخصه اگ مقداری بردباری درباره خواندن مستندات را هم اضافه نماییم٬ همان همکار خوبی را شاهد خواهیم بود که پایگاه جنتو فارسی همیشه به او نیاز دارد! پس خواهشمندم چنانچه مایل به همراهی هستید٬ برای شروع به مستندات جنتو در پایگاه جنتو مراجعه فرمایید! آنجا شما را همیشه چشم در راهم!